top of page
CURA-VITA_logodrop.png

Actief in regio Zoutleeuw, Linter en omgeving

Home

Men zegt soms dat verpleegkunde een roeping is, en dat is het ook voor ons.

We zijn een team van 5 enthousiaste, deskundige verpleegkundigen met een hart voor uw zorg. Onze patiënten mogen rekenen op professionele verpleegkundige verzorging met passie en met oog voor detailzorg. Uw zorg is onze zorg. 

We staan zowel in voor het lichamelijk aspect, maar we zorgen ook voor u met aandacht voor psychosociale ondersteuning. Een professionele zorg, gericht op het totale welzijn van de patiënt, een goede service en discretie zijn onze grootste troeven.

Wij staan klaar voor u, samen met u, uw familie, huisarts, specialist en anderen die u in uw zorg omringen. 


Wij zijn actief in regio Zoutleeuw, Linter & omgeving.

Wie zijn we?

TEAM CURA VITA

evy2.jpg
 • Ervaring in het ziekenhuis:
  heelkunde, oncologie en palliatieve zorgen gedurende 4 jaar na het behalen van diploma

 • 20 jaar ervaring als thuisverpleegkundige

emilie2.jpg
 • Master in de Verpleegkunde KULeuven

 • Bachelor in de Verpleegkunde UCLL

 • Ervaring in het ziekenhuis

 • Thuisverpleging sinds 2017

leen2.jpg
 • Bachelor in de verpleegkunde KdG Antwerpen

 • Altijd gewerkt als thuisverpleegkundige

 • Ervaring in zorginstellingen voor personen met mentale en fysieke beperking

DIENSTEN

Diensten

Hygiënische zorg

iconen.png

Port-a-cath spoeling

iconen12.png

Stomazorg
 

iconen13.png

Blaassondage

iconen10.png

Medicatieronde

iconen3.png

Wondverzorging

iconen2.png

Compressietherapie
 

iconen8.png

Sondevoeding

iconen11.png

Begeleiding chemotherapie

iconen14.png

Palliatieve zorg *

iconen6.png

Inspuiten en toedienen van medicatie

iconen4.png

Oogverzorging

iconen5.png

Opvolging diabetes
 

iconen9.png

Infusietherapie

iconen7.png

En nog veel meer ...
 

band-aid.png

Veel patiënten wensen graag de laatste fase van hun leven in hun thuisomgeving door te brengen.

 

* Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die niet langer kunnen geholpen worden met een op genezing gerichte behandeling (curatieve therapie). Palliatieve zorg is dan de zorg voor de 'hele' mens. Ze is gericht op het onder controle krijgen en houden van pijn en andere ongemakken. Ze heeft even goed aandacht voor wat ongeneeslijk ziek zijn ook psychologisch teweeg brengt of sociaal, binnen gezin en directe omgeving. Er is ook aandacht voor spirituele vragen, vragen rond de zin van leven en sterven. 
Het doel van palliatieve zorg is dus niet meer om de patiënt te genezen, dat kan niet meer. Het doel is wel om de patiënt én zijn omgeving de hoogst mogelijke levenskwaliteit te bieden in het laatste deel van het leven.
Wie hierover nog meer wil weten, mag ons steeds contacteren.


De reguliere thuisverpleging neemt - aanvullend op de 'gebruikelijke' zorgverlening - bijkomende zorgtaken op in het kader van palliatieve zorg. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) voorziet een verpleegkundig palliatief forfait dat een verhoogde tussenkomst voorziet. Daardoor kan de verpleegkundige meerdere keren per dag aan huis komen om zo een meer intensieve zorgondersteuning te bieden.

VISIE & MISSIE

Visie & Missie

Onze werking

 

Na een telefonisch contact wordt een afspraak gemaakt voor een eerste huisbezoek. Tijdens deze kennismaking kunnen wij beter begrijpen wat uw noden zijn en kan er een gepast zorgplan opgesteld worden.

In onze samenwerking vinden we open communicatie en registratie belangrijk. Daarom maken we gebruik van een digitaal verpleegdossier waarin we dagelijks onze observaties bijhouden. Afhankelijk van de zorg wordt een specifiek dossier opgemaakt.
Dagelijks bespreken we heel concreet en rechtstreeks de gezondheidstoestand van de patiënten om zo nodig snel in te grijpen als door een gewijzigde situatie van een patiënt het zorgplan moet aangepast worden, extra hulp nodig is of overlegd moet worden met de behandelende geneesheer.

Om onze zorg deskundig en kwalitatief te kunnen blijven uitvoeren, volgen we regelmatig bijscholingen en congressen om bij te blijven op alle domeinen. 

Zorg op maat

Bent u aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds? Dan wordt alles voor u geregeld. Thuisverpleging Cura Vita werkt volgens de derdebetalingsregeling.


Dit betekent concreet dat u niets hoeft te betalen aan ons, wanneer u lid bent van een mutualiteit. Wij regelen de kosten rechtstreeks met uw ziekenfonds.

“Mensen met een hart voor zorg en de nodige medische kennis. Jullie hebben me perfect geholpen na mijn operatie. Bedankt!”

A.G.

Wij worden ondersteund door de erkende dienst Mederi.

meer info: www.mederi.be

verplegersnetwerk.png

Wij werken samen met een netwerk thuisverpleegkundigen en andere zorgprofessionals in de regio.

bottom of page