top of page

VISIE & MISIE

Na een telefonisch contact wordt een afspraak gemaakt voor een eerste huisbezoek. Tijdens deze kennismaking kunnen wij beter begrijpen wat uw noden zijn en kan er een gepast zorgplan opgesteld worden.

In onze samenwerking vinden we open communicatie en registratie belangrijk. Daarom maken we gebruik van een digitaal verpleegdossier waarin we dagelijks onze observaties bijhouden. Afhankelijk van de zorg wordt een specifiek dossier opgemaakt.
Dagelijks bespreken we heel concreet en rechtstreeks de gezondheidstoestand van de patiënten om zo nodig snel in te grijpen als door een gewijzigde situatie van een patiënt het zorgplan moet aangepast worden, extra hulp nodig is of overlegd moet worden met de behandelende geneesheer.

Om onze zorg deskundig en kwalitatief te kunnen blijven uitvoeren, volgen we regelmatig bijscholingen en congressen om bij te blijven op alle domeinen. 

ONZE WERKING

Bent u aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds? Dan wordt alles voor u geregeld. Thuisverpleging Cura Vita werkt volgens de derdebetalingsregeling.


Dit betekent concreet dat u niets hoeft te betalen aan ons, wanneer u lid bent van een mutualiteit. Wij regelen de kosten rechtstreeks met uw ziekenfonds.

Anchor 2

“Mensen met een hart voor zorg en de nodige medische kennis, jullie hebben me perfect geholpen na mijn operatie, Bedankt!”

Anja G. uit Melveren

bottom of page