top of page

DIENSTEN

Hygiënische zorg

iconen.png

Inspuiten en toedienen van medicatie

iconen4.png

Sondevoeding

iconen11.png

Stomazorg

iconen13.png

Begekeiding chemotherapie

iconen14.png

Wondverzorging

iconen2.png

TPN

iconen15.png

Oogverzorging

iconen5.png

Compressietherapie

iconen8.png

Palliatieve zorg *

iconen6.png

Infusietherapie

iconen7.png

Blaassondage

iconen10.png

Port-a-cath spoeling

iconen12.png

Opvolging diabetes

iconen9.png

Medicatie ronde

iconen3.png

Veel patiënten wensen graag de laatste fase van hun leven in hun thuisomgeving door te brengen.

 

* Palliatieve zorg is de totaalzorg aan patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende ziekte indien genezen niet meer kan. Centraal staat het verbeteren van de kwaliteit van leven en het comfort van de patiënt. 

Hiervoor kunt u bij ons terecht. We zorgen ervoor dat u op de meest comfortabele en kwaliteitsvolle wijze thuis verzorgd wordt. Dit doen we in nauw overleg met uw arts en andere zorgpartners (vb. het palliatief netwerk, voor onze regio De Mantel).

Anchor 1
bottom of page